Храна за пчели Apipuder

Категория: .

Описание на продукта:

Apipuder – пудра, която се състои от фино смляна захароза; използва се за приготвяне на храна чрез добавяне на вода без да е необходимо да се меси; лесно се комбинира с цветен прашец и други добавки; използва се за развъждане на майки и нови пчелни колонии. Използва се под формата на тесто, което се приготвя по чрез добавяне на вода (750-1000ml) или на мед (500gr) и вода (600ml)