Храна за пчели ApiLifeVar

Категория: .

Описание на продукта:

В последните години за българските пчелари пролемите не са толкова в наличността на различни ветеринарномедицински препарати за борба с вароатозата. По-скоро се касае за правилен избор и дозировка на ВМП. Особено значение в пчелините, където се практикува биологично пчеларство е прилагането на подходящи екологични ВМП като например „Екостоп”. В същото време в европейската практика се използват подобни препарати в биопчелините. Такъв е „Апилайф вар”, произвеждан в Италия.

Apilife var – ефикасния биологичен метод срещу вароата – характеристика и начин на използване”.
Това ще бъде нова алтернатива в многообразните форми за съпротива срещу най-мащабния вредител в пчеларството.